Fentanyl er et sterktvirkende, syntetisk opioid, som benyttes i smertebehandling. Fentanyl er 75–100 ganger sterkere enn morfin, og har raskere innsettende effekter og bivirkninger enn morfin.

Store medisinske leksikon

De mest alvorlige bivirkningene av fentanyl er dyp søvn, ufrie luftveier og pustestans. Med andre ord, stort sett de samme bivirkningene som andre opioider, som morfin og heroin. Fentanyl er spesielt fryktet i sammenheng med misbruk og overdose. Dette på grunn av sine raskt innsettende effekter og kraftige potens: med dyp søvn, ufrie luftveier og pustestans, som resulterer i oksygenmangel til hjernen og hjertet, med eventuelt død til følge.Ved overdose er det viktig å sørge for frie luftveier og gi generell førstehjelp. Motgiften til fentanyl er nalokson.

Fentanyl ble for første gang fremstilt i 1960.

I følge Kripos kom Fentanyl til Norge i 2016. Flere titalls personer har dødd av overdose, også ungdom helt ned i 15 års alderen. Siden stoffet er svært potent, er det også vanskelig å dosere riktig. Grensen mellom det som gir rus og det som gir overdose er veldig liten, opplyser Kripos.

Samtidig inntak av andre rusmidler/legemidler som for eksempel alkohol eller benzodiazepiner, vil øke toksisiteten av fentanyl.

Helsebiblioteket har konkrete behandlingsanbefalinger ved forgiftning

Det mørke nettet
Allerede i 2017 siktet Kripos to menn i 20-årene for omsetning av fentanyl. Kripos opplyste da at omsetningen blant annet foregikk på det såkalte mørke nettet. Etterforskningen avdekket at det var solgt et vidt spekter av stoffer fra flere ulike markedsplasser.