Nitazener er svært potente syntetiske opioider som første gang ble beslaglagt i Norge i 2022. Nitazener er en gruppebetegnelse, også kalt benzimidazoler. Fra Europa meldes det også om økende bekymring knyttet til nitazener.

Antallet beslag i Norge er foreløpig lite, men mange nitazener er like potente som mange fentanylvarianter, skriver KRIPOS. De representerer derfor en stor risiko for overdose og overdosedødsfall og er allerede knyttet til flere slike hendelser i Norge. Nitazener ble oppført som gruppe på narkotikalisten i mai 2023.

TV2 mai 2023: Kripos kan vise til fem beslag av nitazener i Norge så langt. Fire av beslagene ble gjort i fjor, hvorav to av dem var med metonitazen og to med etonitazepyn.

– Stoffene er veldig potente. Det skal veldig små mengder til for å gi rus, overdose og overdosedødsfall

Et av beslagene med etonitazepyn tok livet av en mann i 30-årene fra Sunnmøre. En annen variant av stoffet, protonitazen, tok livet av en mann i 20-årene på Romerike, og en mann i Bergen i fjor.

Det siste beslaget Kripos viser til var med protonitazen.