Treningskontakter - et godt tilbud for de som ønsker støtte til å komme i gang med eller videreføre fysisk aktivitet.

Treningskontakt-ordningen utdanner treningskontakter som skal ha adekvat kunnskap om fysisk aktivitet og trening. Målgruppa er mennesker som i en periode har behov for litt ekstra støtte og drahjelp for å komme i gang med eller opprettholde fysisk aktivitet. Treningskontakter skal også legge til rette for og motivere til, økt fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv.

Ordningen er anbefalt av Helsedirektoratet, NTNU i Trondheim og vårt prosjekt «Høyintensiv Trening som medisin». Ordningen er blant annet omtalt i veilederen Sammen om mestring: "Treningskontaktordningen kan også være et godt tilbud for de som ønsker støtte til å komme i gang med eller videreføre fysisk aktivitet som er tilpasset deres behov" (side 44).

Treningskontakter kan være ansatte i kommunen (treningskontakter/aktivitetskontakter), fagfolk og frivillige (Blå Kors). 

Konseptet er allmenngyldig i å øke forståelsen for fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv, samt øke kompetanse for dette inn mot de forskjellige fagmiljøer. Mange mennesker med forskjellige utfordringer trenger støtte til å opprettholde fysisk aktivitet gjennom hele livsforløpet/recoveryprosesser.

Kurset er på 35 timer, hvor halvparten er teori og den andre halvparten er praktiske øvelser.

For spørsmål kontakt:

Pål Berger, Rådgiver folkehelse Blå Kors
90968515
Pal.berger@blakors.no

Tilknyttet ordningen har Blå Kors Hverdagskompetanseprogram utviklet et 12 timers kurs "Steg for steg til aktivitet" Hverdagskompetanse: Fysisk aktivitet - Bing video. Les mer om hverdagskompetanse ved å klikke her. Målgruppen for dette kurset er mennesker som selv ønsker å ble mer fysisk aktive. En treningskontakt kan være en person som følger opp disse.

Fysisk aktivitet - enkelt og effektivt - Mental Helse

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin - St. Olavs hospital (stolav.no)