Fra 2020 finnes et eget nasjonalt fagnettverk for folk som jobber med høyintensitetstrening som medisin.

Fra 2023 finnes i tillegg tre regionale fagnettverk i Helse Nord, Helse- Vest og Helse Sør-Øst. Mer info om disse nederst i denne teksten. 

Alle medlemmene som deltar i nasjonalt fagnettverk – høyintensitetstrening som medisin, anvender høyintensitets intervalltrening og styrketrening med tung belastning, som er vist gjentatte ganger i forskning å være mest effektivt for å bedre fysisk helse i pasientbehandling. Det er Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for Psykisk helse som koordinerer nettverket, med støtte fra Stiftelsen DAM

Metoden

For utholdenhetstrening må det benyttes et tilstrekkelig helkroppsarbeid. Det mest effektive er intervalløp i motbakke, der det samles mest mulig tid i høyintensitetssonen 85-95% av maksimal hjertefrekvens (HRmax). For eksempel 4 intervaller av 4 minutter på tredemølle. For styrketrening er det mest effektivt å trene på intensitet 85-90% av 1RM, noe som medfører at man klarer 4-5 repetisjoner før man trenger pause. For eksempel 4 sett av 4 repetisjoner.

Målsetting med nettverket

Målgruppen for dette nettverket er de som jobber med «høyintensiv trening som medisin» med hovedmål å gjøre noe med rus- og psykiatripasienters somatiske helse, risiko for livsstilssykdommer og korte levealder.

Vi ønsker å lage en arena for erfaringsutveksling, faglige- spørsmål og oppdateringer. Et solid antall studier, ikke minst fra treningsfysiologimiljøet på NTNU de siste 20 årene, har vist at vi får de største forbedringene av fysisk kapasitet når vi trener med høy intensitet sammenlignet med lav/moderat intensitet. I doktorgradsarbeider ved NTNU og i praksis ved Treningsklinikkene på St. Olavs er det vist at treningsmetodene både er effektive og lar seg gjennomføre hos rus- og psykiatripasienter. Målet er at pasienter i hele landet skal få trening med høy intensitet som en del av sin behandling, noe som i dag kun er benyttet av noen få behandlingssteder.

Medlemmer av det nasjonale nettverket skal spre kompetanse videre til regionale nettverk og være pådrivere for at høyintensitet trening i behandling blir et tilbud til pasienter med rus og/ eller psykiske problemer. Målet er å formidle kompetanse om trening med høy intensitet samt dele kunnskap og erfaringer.

Regionale fagnettverk

De regionale nettverkene er noe bredere enn definisjonen for det nasjonale nettverket. Den inkluderer alle som jobber med «trening som medisin» med hovedmål å bedre rus og psykiatripasienters somatiske helse, risiko for livsstilssykdommer og korte levealder. Der ønskes alle deltagere velkomne som har en intensjon om og en interesse for å igangsette høyintensitetstrening som medisin for sine pasienter og brukere. Regionale fagnettverket er arenaer for erfaringsutveksling, faglige- spørsmål og oppdateringer.

Kontaktperson for region Nord: 
Sveinung Gunnarson Rydland, Treningsterapeut UNN
Tlf: +47 47 66 09 91
Sveinung.Gunnarson.Rydland@unn.no

Kontaktperson for region Vest:
Trygve Bruun Endal, Fysioterapeut og fagansvarlig, Solli DPS
trygve.bruun.endal@solli.no

Kontaktperson for region Sør-Øst:
Karine Hansen, Spesialfysioterapeut, Blå Kors Borgestadklinikken 
Karine.Hansen@borgestadklinikken.no

Om du ønsker mer informasjon om nettverkene så ta gjerne kontakt med oss.