Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin melder at et syntetisk opioid kalt protonitazen er påvist i Norge. Det har ikke vært påvist i Norge tidligere. 

CBRNE-senteret har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til bl.a. høyrisikosmittesykdom.

CBRNE-senteret er varslet om hendelser, og ønsker at mennesker i Norge er oppmerksomme på dette farlige stoffet:

  • Stoffet protonitazen, et syntetisk opioid, er nå påvist i Norge ved flere tilfeller
  • Det er snakk om livstruende hendelser
  • Stoffet oppdages ikke ved vanlige analysemetoder
  • Stoffet kan inntas på mange ulike måter, inkludert som nesespray, og trenger ikke være merket riktig 
  • Gjentatt dosering ved manglende effekt øker faren for overdose. Det vil si at noen først tar én dose og etter kort tid, én til.  
  • Protonitazen er et syntetisk opioid som ikke er i klinisk bruk, men som selges illegalt.

Det er svært potent, noe som betyr at en liten dose kan gi livstruende effekter som respirasjonsstans og hjertestans. 

Kilde: Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin

Nalokson i Norge skriver på sin Facebook-side at det er "forventninger om at Nalokson skal gi reverserende effekt ved overdoser også av dette stoffet".

Les mer om Nalokson ved å klikke her.