Snakk med noen

Det er flere du kan ringe for å lufte tankene dine. Mange klarer å håndtere situasjonen med støtte fra familie, venner og nettverk eller selvhjelpstilbud. Noen henter støtte fra frivillige organisasjoner, mens andre har behov for hjelp fra tjenesteapparatet.

Mange vegrer seg for å fortelle om problemer av ulike årsaker. Husk at du ikke er alene med å streve - alle har problemer i perioder - av et eller annet slag.

Ring fastlegen din.
Ring en venn eller en person du har tillit til.
Ring rus- og psykisk helsetjenesten i kommunen din. 
Ring en bruker- eller pårørendeorganisasjon.
Kontakt et trenings-/ aktivitetstilbud.

Finn noe som matcher hvem du er og hva du trenger

Større kommuner har ofte spesialiserte behandlingstilbud, men også tilbud om samtaler og lavterskeltilbud. Mindre kommuner har sjeldnere dette spekteret og er mer avhengig av tilbudene fra spesialisthelsetjenesten. 

Det finnes en rekke ulike behandlingstilnærminger og metoder, og det er viktig at du finner noe som matcher hvem du er og hva du trenger. Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted, selv om du ikke kan velge "nivå". (Nivå betyr at du etter en henvisning kan få tildelt rett til avrusning, poliklinikk eller døgnbehandling. Får du rett til poliklinikk kan du eksempelvis ikke velge 12 måneder i døgninstitusjon i stedet. Du kan takke nei, men ikke velge et "høyere" omsorgsnivå enn du har fått rett til). De som tilbyr hjelp er offentlige sykehus, ideelle organisasjoner og stiftelser, private og kommersielle aktører.

På Helsenorge.no finnes en oversikt over alle behandlingssteder i Norge. Det står imidlertid lite om hvilken behandlingstilnærming de benytter. Derfor anbefaler vi at du gjør deg kjent med institusjonene i din helseregion, alene eller sammen med en ruskonsulent i kommunen - eller en behandler på ruspoliklinikken.

Samisk: SANKS er spesialisthelsetjeneste under Finnmarkssykehuset som tilbyr utredning og behandling innenfor psykisk helse- og rus for alle. SANKS har i tillegg nasjonale funksjoner for den samiske befolkningen. De har blant annet et lærings- og mestringssenter (LMS) med opplæringstilbud til samiske pasienter og pårørende som er språklig og kulturelt tilrettelagt. 

Bruker- og pårørendeorganisasjoner

Det kan også være til god hjelp å rådføre seg med en eller flere bruker- og pårørendeorganisasjoner. Du finner en oversikt over hvilke organisasjoner som finnes ved å klikke her.

Er du i familie med eller venn med noen som har utfordringer innen psykisk helse, spill, anabole steroider, alkohol eller andre rusmidler finnes gode tilbud om fellesskap og veiledning. Klikk her for å lese mer om dette. 

Rusmidler

Ønsker du fakta om ulike rusmidler kan du klikke deg inn på:
Oslo Universitetssykehus sin nettside
Rustelefonens nettside
Helsenorges nettside (inkluderer giftinformasjon/ akutte forgiftninger)