Det er lurt å be om hjelp. Får du ikke hjelp der du først henvender deg – be om råd om hvor du kan få den hjelpen du trenger. Kommunen har råd og veiledningsplikt. Det kreves ingen henvisning fra lege for å få hjelp i den kommunen du bor i. 

Rus-og psykisk helsetjeneste finnes i de fleste kommuner i Norge. Bor du i en liten kommune kan fastlege og NAV være alternativer. Barneverntjenesten og psykologer er også alternativer med henvisningsrett. Om du ønsker det kan de henvise deg videre til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Rusbehandling rommer også anabole steroider og spill/gambling. 

Du finner ofte en oversikt over tilbudene i kommunen om du googler navnet på kommunen + rus.

For å finne andre typer aktivitetstilbud og møteplasser kan det lønne seg å ta en telefon til service-senteret i kommunen, kontakte fastlege eller frivillige organisasjoner som Røde Kors, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. 

Det er også en rekke aktører som bruker selvhjelp, friluftsliv og trening som verktøy til en bedre hverdag:
Klikk her for å lese mer om fysisk aktivitet i recovery
Klikk her for å lese mer om selvhjelpsgrupper
Klikk her for å lese mer om (AA) Anonyme Alkoholikere
Klikk her for å lese mer om (NA) Anonyme Narkomane