Loggføring er en nøkkel til å se rask effekt og bidrar sterkt til motivasjon for videre trening. En aktivitetsdagbok eller treningsdagbok kan være et godt supplement sammen med pulsklokke, til å oppdage egen progresjon: 

       Klikk her for PDF  (98KB)     

Oppsettet på treningsdagboken er laget av Connie Mjåtvedt Aspevoll
Assisterende seksjonsleder Energisenteret for barn og unge, Bergen.