På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Senter for omsorgsforskning opprettet et nasjonalt dokumentasjonssenter for forsknings- og utviklingsarbeid i helse- og omsorgssektoren, omsorgsbiblioteket.no. Omsorgsbiblioteket skal samle og gjøre tilgjengelig kunnskap basert på forskning og utviklingsarbeider knyttet til ulike emner.

Rapporten er en oppsummering av kunnskap om fysisk aktivitet som behandlingstiltak i psykisk helsearbeid for voksne i, eller med relevans for, norske kommuner. Oppsummeringen gir en oversikt over de mest sentrale offentlige dokumenter som legger føringer for fysisk aktivitet i kommunalt psykisk helsearbeid. Videre beskrives og oppsummeres deler av forsknings- og utviklingsarbeid som er utgitt i perioden 2000–2020, samt annet materiale som kan gi oversikt over temaet.

Les kunnskapsoppsummeringen ved å klikke her