Gjennom prosjektet Den gode hjertebanken, har Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for psykisk helse samlet og utviklet informasjon om hvor viktig det er med trening i behandlingen for rusproblemer og/eller psykiske lidelser. 

Forskning har gjentatte ganger vist at de mest effektive treningsmetodene for å bedre pasientenes fysiske helse er intervalltrening med høy intensitet og styrketrening med tung belastning. I doktorgradsarbeider ved NTNU og i praksis ved Treningsklinikkene på St. Olavs er det vist at treningsmetodene både er effektive og lar seg gjennomføre hos rus- og psykiatripasienter.

Alle som er innlagt ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St.Olav må stille på treningsrommet tre ganger i uka, til individuelle økter. I hele behandlingsperioden på tre måneder er treningstimene like obligatoriske som timer til psykolog og annen terapi. 

Det er laget artikler og videoer som forteller om erfaringene fra St.Olav. Kjetil Melhus var pasient ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital i 2018 og ga et intervju om sine erfaringer til rus.no. Klikk her for å lese om hans erfaringer.

Videoen under ble laget i 2017 under prosjekt "den gode hjertebanken" om arbeidet ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital i Trondheim: