Vår samarbeidspartner i prosjektet Høyintensitetstrening (HIT) som medisin, Solli Distriktspsykiatriske senter (DPS) har ambisjon om å bli nasjonalt ledende i bruk av trening i behandling. De har vedtatt en strategi for perioden 2023-2026 for bruk av trening i behandling.

All fysisk aktivitet er bra og for å gi flere mennesker bedre og lengre liv, er det viktig å kunne tilby kunnskapsbasert trening som virker på den somatiske helse. Kunnskapen finnes, men det må skapes en større bevissthet rundt dette og da må vi starte med de som er ansvarlige for behandlingstilbudene. Trening må likestilles med samtaleterapi og annen behandling.

Fra strategien:
Fysisk trening har de senere årene blitt dokumentert å kunne bidra til bedre behandlingseffekt for de fleste psykiske lidelser, blant annet gjennom effekt på nevrobiologiske faktorer. Ikke minst er det også viktig for å forebygge metabolske- og kardiovaskulære sykdommer hos de mest alvorlig psykisk syke pasientene, og trening og fysisk aktivitet er en viktig del av innsatsen for å ivareta pasienters somatiske helse. Trening er også en vei mot mestring og deltakelse i samfunnet for øvrig, og gjennom frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner kan trening og tilbud knyttet til dette bidra til å bygge bro ut fra tjenestene på DPS-et, og til aktivitet og deltakelse i tilbud i resten av samfunnet.

Solli DPS har siden oppstarten i 1955 hatt et særskilt fokus på bruken av fysisk trening som del av behandlingstilbudet. Gjennom årene har vi ikke bare bidratt til å utvide forskningsfeltet på dette området, Solli har også fått en nasjonal profil i å fremme bruken av trening innenfor spesialisthelsetjenesten.

En videre satsning på fysisk trening vil bygge videre på Solli DPS sin kompetanse og gode rammer for fysisk trening som et integrert behandlingstilbud for pasienter ved DPS-et. Det er også et område hvor det er mulig å ta en nasjonal rolle på fysisk trening som behandling for psykiske lidelser, både som behandlingstilbud og innen forskning.​