Ressursenter for kommuner

“Friskliv og mestring” er en virksomhet organisert under seksjon for Helse- og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomheten er lokalisert på Helsehuset i Fredrikstad og består av fem avdelinger. Med tre heltidsansatte musikkterapeuter er Friskliv og mestring i front innen kommunalt rus- og psykisk helsearbeid.

Friskliv og mestring jobber for utvikling av kunnskap om bruken av musikkterapi som spesialisert kompetanse i kommunale rus- og psykisk helsetjenester, og er fra høsten 2018 et ressurssenter på området. 

Resurssenteret "Senter for musikkterapi" tilbyr musikkterapeutisk praksis, veiledning, dokumentasjon og formidling av musikk som helseressurs for enkeltpersoner og samfunn.

Musikkterapi brukes i forebygging og behandling av rusproblemer og psykisk uhelse. Det er et terapeutisk virkemiddel for rehabilitering, mestring og bedret helse. Musikkterapi er en recovery-orientert praksis, med fokus på å støtte opp under pasienters egen bedringsprosess gjennom en ressurs- og samfunnsorientert tilnærming.

Kontaktinfo til Fredrikstad finner du ved å klikke her