Polyfon Kunnskapsklynge består av kommuner, helseforetak, kompetanse- og forskingsmiljø som ser at musikkterapi kan bidra til inkludering, deltakelse og mer ressurs- og brukerorienterte tjenester, og som ønsker å bidra til utvikling av feltet på en systematisk og kunnskapsbasert måte.

Kunnskapsklynga arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for de brukerne som ønsker og trenger det. Samarbeidet fokuserer på tjenesteutvikling, forskning, utdanning og formidling innen Barn og unges oppvekst, Psykisk helse, Rustjenester, Eldrehelse og Palliativ behandling og omsorg.

Kunnskapsklynga ble etablert som et prosjekt i 2015. Fra og med 2021 er den etablert som en fast samarbeidsstruktur, der det åpnes for deltakere fra hele landet. Griegakademiet, UiB, koordinerer arbeidet i klynga.

Kunnskapsklynga er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, ved at så mange ulike aktører har gått sammen i et forpliktende samarbeid for å utvikle musikkterapifaget. 

Polyfon er medlem i Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon.