I Norge finnes to forskningssentre for musikkterapi: Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) i Oslo og Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT) i Bergen.  

Sentrene er tilknyttet musikkterapiutdanningene ved henholdsvis Universitetet i Bergen og Norges Musikkhøgskole. Les mer om utdanningene på nettsiden til Norsk Forening for Musikkterapi.