Er du musikkterapeut eller musikkpedagog og ønsker tips/veiledning om oppstart av kor klikk deg inn på www.syngdegfriskere.no 

Les Universitet i Bergen sine kunnskapsbeskrivelser om musikkterapi  

Artikler og kronikker:

MUSIKKTERAPI – RUS OG PSYKISK HELSE: ET FILMPROSJEKT av rådgiver Torhild Kielland og professor i musikkterapi Gro Trondalen

Musikkterapi og erfaringskompetanse i samklang av musikkterapeut Synnøve Gustavsen Ovrid og erfaringskonsulent Thomas Barstad,  Uteseksjonen i Oslo

“Musikkterapi i rusfeltet” av Brynjulf Stige, Gro Trondalen og Torhild Kielland

Musikkterapi i rus­behandling” av Brynjulf Stige, Gro Trondalen, Reidar Dale og Torhild Kielland

Musikkterapi som brobygger til samfunnsdeltakelse av Kårhild Husom Løken

Musikkterapiens virkning kan ses i hjernen” av Marte Bjerke