Hvordan ivaretar man barn som opplever noen av sine nærmeste gå igjennom alvorlig sykdom, psykiske helseplager, rusproblemer, fengsling eller død?

Snakk om det.
"Barn beskyttes ikke av taushet" (Maria Mowé)

Deichman har laget en flott liste over litteratur om barn som pårørende som henvender seg til barnet selv og/eller til voksne. Noen av bøkene kan være fine å bruke til å starte en samtale om et vanskelig tema.

Klikk her for å se oversikten hos Deichman.