Har du behov for akutt hjelp knyttet til rus- og/eller psykiske helseproblemer, ta kontakt med din fastlege eller legevakt (tlf. 116117) i din kommune.

Fastlege/legevakt kan informere om det finnes et Ambulant Akutteam i ditt område. De vil også hjelpe deg med kontakt om nødvendig. Dette gjelder også om du er pårørende til en som trenger hjelp.

For medisinsk nødhjelp ring 113.

113 - nødnummeret gjelder over hele landet og går til sentralen som koordinerer ambulanser, luftambulanser og legevaktsleger utenfor sykehuset. Sentralen er døgnbemannet med særlig kvalifiserte sykepleiere og ambulansekoordinatorer. 

Mange kvier seg for å ringe medisinsk nødtelefon, ofte i frykt for å forstyrre og være til bry. Erfaring viser at de fleste venter litt for lenge, tenker at det kanskje ikke er så alvorlig, at situasjonen vil “gå over”. Hvis det er åpenbart at pasienten er akutt syk eller alvorlig skadet skal du ikke nøle med å ringe 1-1-3. Tidsfaktoren kan være av avgjørende betydning.

Når du ringer vil helsepersonell stille deg en del spørsmål. Prøv å beholde roen og svar kort og konkret på det som spørres om. Da spares det tid og misforståelser er lettere å unngå.

Gi kort informasjon om:

- hvor hendelsen er

- hvilket telefonnummer du ringer fra (og hvem du er hvis tiden tillater det)

- hva som er problemet og situasjonen på stedet.