Siden 2014 har Helsedirektoratet gitt tilskudd til kurs og informasjonsarbeid om musikkterapi innen rus og psykisk helse. Fra samme tidspunkt har aktører i det nasjonale nettverket for musikkterapi - rus og psykisk helse, arbeidet med å utarbeide undersøkelser med implementerings- og brukererfaringer.

I 2014 skrev Reidar Dale ved KoRus-Vest Bergen den første rapporten (PDF, 3MB) basert på intervjuer av pasienter innlagt ved Hjellestad, Stiftelsen Bergensklinikkene. Disse pasientene hadde hatt tilbud om musikkterapi som en del av rusbehandlingen. En oppfølgingsrapport fra samme forfatter og Bergensklinikken kom i mai 2019 “-Jeg tenker at musikkterapi er å mestre” (PDF, 415KB).

I mars 2015 skrev Torhild Kielland ved KoRus-Øst (nå ansatt i Fagrådet) en tilsvarende rapport (PDF, 621KB) basert på intervjuer av brukere i Fredrikstad kommunes rustjeneste. I 2018 kom en oppfølgingsrapport (PDF, 3MB) fra Fredrikstad skrevet av Malin Taihaugen ved KoRus-Øst og Torhild Kielland.

I 2017 skrev Malin Taihaugen ved KoRus-Øst en evalueringsrapport (PDF, 4MB) av musikkterapitilbudet ved rus- psykisk helsetjenesten i Sør-Odal kommune. De tre rapportene fra KoRus-Øst kan du bestille i papirformat eller laste ned ved å klikke her.

I 2019 kom en rapport fra Sandnes kommune (PDF, 4MB) med bruker- og implementeringserfaringer. Rapporten ble skrevet av Anne Schanche Selbekk ved KoRus Vest Stavanger og Torhild Kielland i Fagrådet.  Samme år kom en erfaringsrapport fra Uteseksjonen i Oslo sitt musikkterapitilbud, skrevet av Kjersti Johansson fra Norges Musikkhøgskole.