Loggføring er en nøkkel til å se rask effekt og bidrar sterkt til motivasjon for videre trening. 

       Klikk her for PDF  (98KB)     

Oppsettet på treningsdagboken er laget av Connie Mjåtvedt Aspevoll
Assisterende seksjonsleder Energisenteret for barn og unge, Bergen.