Gjennom prosjektet Den gode hjertebanken, har Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for psykisk helse samlet og utviklet informasjon om hvor viktig det er med trening i behandlingen for rusproblemer og/eller psykiske lidelser. 

Se filmen under om trening som medisin ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin,  St. Olavs hospital i Trondheim: