I desember inviterte vi 24 medlemsorganisasjoner til å svare på fire spørsmål. Ett av spørsmålene var: Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Vårt mål med julekalenderen var å vise bredden i vår medlemsmasse og ikke minst at medlemmene selv kunne formidle sine tanker. Vi i sekretariatet var ikke helt forberedt på at så ulike virksomheter ville være såpass samstemt i sine kongstanker. Derfor syns vi det er ekstra viktig å vise fram at det er en rekke tema mange står sammen om. Her er oversikten over hvilke kongstanker flertallet beskrev:

1. plass Rusreformen

Hele 9 av 24 virksomheter hadde det å gjennomføre rusreformen som sin aller viktigste kongstanke. Å gå fra straff til hjelp påvirker alle ledd av en recoveryprosess og påvirker ikke minst stigma og holdninger generelt. 

Det er spesielt interessant å se bredden i engasjementet ut fra hvilke aktører som har svart rusreformen; Norsk Psykologforening, Kvamsgrindskollektivet, Karmøy kommune, RIO, Atrop, Sykepleie på hjul, Bjørnafjorden kommune, Albatrossen og Akt kompetanse.

2. plass Oppfølging og ettervern

Denne kategorien er bredere og inkluderer flere underpunkter som vi har samlet inn under denne overskriften. Kategorien er egentlig en 1. plass fordi hele 11 av 24 virksomheter nevner oppfølging og ettervern i en aller annen form, men flere har satt det under rusreformen i en prioritering.

En annen grunn til at vi legger det til en 2. plass er at kategorien har store underpunkter som bolig, arbeid og utdanning, aktivitet og trening, tilbud om brukerstyrte innleggelser, sømløs oppfølging/ samarbeid mellom kommune, spesialisthelsetjeneste/ kriminalomsorg og frivillige/ideelle organisasjoner. Underpunkter som er nevnt i varierende grad av de 11.

3. plass Forenkle byråkratiet 

6 av 24 ville forenklet byråkratiet om de var kongen av rusfeltet. Redusere tidsbruk på rapportering og krav knyttet til New Public Management, og prioritere mer tid på pasienter og innbyggere under tillitsbasert ledelse. 

4. plass Styrke helsetilbudene til ROP-pasienter

Den siste kongstanken vi tar med i oppsummeringen er nevnt av fire virksomheter og handler om å bedre helsetilbudet til innbyggere med samtidige rus og psykiske lidelser som, av ulike grunner, ikke klarer å nyttiggjøre seg eksisterende tilbud. Eksempler er å styrke kompetansen på avhengighet innen psykisk helsevern og å styrke kompetansen på både avhengighet og psykiske lidelser i somatikken.

På julaften publiserte vi en film om akkurat dette temaet. Se den her og del gjerne <3 

 

Vi understreker at dette er superenkel forskning, men svarene viser at det fremdeles er mye å forbedre. Når jula nærmer seg igjen vil vi invitere 24 nye medlemmer til å legge frem sine kongstanker for rusfeltet.