Luke 19 er Samtun. Samtun er et trenings- og mestringssenter for rusavhengige fra 17 – 35 år, tilknyttet spesialisthelsetjenesten i Helseregion Sør-Øst. Samtun er solid drevet og har vært gjennom store endringer de siste årene.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

Samtun:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Samtun tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling. Behandlingen er individuelt tilpasset, men med fellesskapet som basis i behandlingshverdagen. Våre pasienter får tilbud om individuell oppfølging fra lege og psykolog, deltagelse i grupper, samt at vi har en hel dag i uken viet til ulike aktiviteter. Vi er opptatt av å benytte oss av nærmiljøet både når det kommer til arbeidstrening, friluftsliv og sosiale aktiviteter. Samtun ligger landlig til, men har også nærhet til Bø og Grenlandsregionen, som gir en mulighet til å få avstand til sitt rusmiljø for de som har behov for det, samtidig som vi er nære nok til at våre pasienter kan trene på å bo og jobbe i sitt nærmiljø for å kunne forberede seg til livet etter behandling.

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

Behandlingen på Samtun er delt i to faser. Først bor man på treningsdelen, der man bor og deltar i fellesskapet med 16 andre. Når man er klar for det flytter man over til mestringsdelen. Der har man fokus på selvstendig botrening og arbeidstrening.

Vi er stolte av at de aller fleste av våre pasienter på Mestring er i arbeidstrening og at mange avslutter behandlingen hos oss med muligheter for videre jobb etter at døgnbehandlingen er over. Dette gir en unik erfaring og mulighet for å bli inkludert i arbeidslivet etter endt behandling.  

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

Like før Covid-19 kom, hadde vi på trappene et spennende samarbeid med USN (Universitet i Sør Øst Norge) om trening i behandlingshverdagen. Vi opplever at mange av våre pasienter har behov for veiledning i å trene riktig og «reint». Samarbeidet med Idrettslinja på USN i Bø går ut på at bachelorstudenter skal, gjennom et semester, være PT (personlig trener) for de pasientene som ønsker veiledning. Vårt eget treningsrom på tunet sto ferdig høsten 2019 så vi har god anledning til å følge opp pasienter som ønsker å lære seg å trene riktigere og reint.  Dette samarbeidet er tatt opp igjen nå og skal starte opp januar 2022, hvis da ikke omikron gjør at vi må utsette dette enda en gang.   

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Da hadde ingen måttet vente på plass for å få rusbehandling. Da hadde alle som har behov for en behandlingsplass fått mulighet til å få hjelp med en gang.

Og hvis du først har fått en plass, så ville behandlingsstedet hatt mulighet til å følge deg i lang tid, uansett svingende motivasjon og tilbakefall, uten å tenke på kalde, varme og lunkne senger. Hvis behandlingstedene hadde hatt mer tilgjengelige ressurser til å følge opp både pasienten og pårørende i denne fasen, ville frafallet i behandling vært lavere.  

Å hjelpe pasientene og pårørende i en situasjon der selve avhengigheten viser seg med svingende motivasjon og «russprekker», er noe man burde ha hatt mere ressurser til. Vi tror at de aller fleste behandlingssteder gjør så godt de kan i å følge opp og samarbeide med andre instanser for å få pasientene tilbake etter rusepisoder, men hadde vi vært «kongen av rusfeltet» så hadde vi sagt- ikke tenk på tiden det tar og ressursene som brukes, når dere skal prøve å få pasientene tilbake i behandling.

Å hjelpe pasientene og pårørende i den kanskje vanskeligste fasen i behandlingen, når motivasjonen forsvinner og russuget blir for stort, er de kanskje best anvendte ressursene. Mange opplever et vendepunkt når man har noen som aldri gir opp håpet og troen på at fremtiden kan bli annerledes!