Luke 22 er Ivareta – pårørende berørt av rus. Ivareta er en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig pårørende- og interesseorganisasjon. Mange pårørende er i en vanskelig situasjon og da er det godt å ha organisasjoner som forstår hva det faktisk betyr å være pårørende. Vi er glad Ivareta er en del av det store fellesskapet i Fagrådet og at de deler sine erfaringer gjennom deltakelse i bruker- og pårørendenettverket vårt.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

Ivareta:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Ivareta er en medlemsorganisasjon av og for etterlatte og pårørende til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse. Vi jobber på systemnivå og med lavterskeltilbud for pårørende.

Organisasjonen var en av de første på rusfeltet, og har historie tilbake til 1969. Vi har god erfaring med pårørendearbeid.

Vi drifter Pårørendetelefonen 800 40 567, seminarer for pårørende, sorgstøtte til etterlatte, og pårørendegrupper lokalt og sentralt (Unge Pårørende).

Organisasjonen har mange engasjerte innen brukermedvirkning og frivillighet. Ivareta er interessert i samarbeid lokalt som sentralt for å gjøre tilbudet og mulighetene for pårørende bedre.

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

At organisasjonen fyller en viktig funksjon når det gjelder førstegangskontakt. Spesielt pårørendetelefonen er et første steg for mange som aldri har snakket med noen om utfordringene før. Dette lavterskeltiltaket fyller en svært viktig funksjon.

I tillegg til dette fungerer organisasjonen som et knutepunkt og mange føler seg mindre alene om det de opplever. Ivareta tilbyr støtte og veiledning i et system og et tjenestetilbud som for mange er svært uoversiktlig og fragmentert.

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

Vi ønsker å nå frem til flere pårørende. Dette ønsker vi å gjøre gjennom webinarer, seminarer, kursing og pårørendetelefonen. Vi ser at webinarer når flere rundt om i landet og er noe vi ønsker å videreutvikle.

I tillegg til disse kjerneområdene ønsker vi å styrke satsningen på etterlatte, gjennom godt arbeid med vårt sorgstøttetilbud. Fanene for brukermedvirkning og frivillighet skal som vanlig holdes høyt gjennom godt arbeid og gode møtepunkter for utveksling av erfaring og god støtte.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Vi ville ha styrket tilbudet til pårørende og etterlatte og sørget for at mange får den hjelpen og støtten de har behov for. Kanskje spesielt gjennom et sterkere familie og pårørendefokus i alle ledd.

Frivilligheten og tjenestetilbudet burde vært koblet på hverandre i enda sterkere grad. Frivilligheten i seg selv burde styrkes gjennom ytterligere opplæring og kursing.

Vi ville sørget for at etterlatte etter overdose fikk den krisehjelpen og oppfølgingen de har behov for.

Vi ville også hatt et særlig fokus på å nå frem med støtte til ROP-pasienter og deres pårørende, som har en særlig utfordrende situasjon. Pårørende er i mange tilfeller den usynlige ryggraden, og innsatsen bør helt klart synligjøres og anerkjennes i mye sterkere grad.