Luke 1 er Norsk Psykologforening som er en, av flere, fagorganisasjoner som er medlem i Fagrådet. Vi er glade for at de fleste fagorganisasjonene i rusfeltet ser gleden og nytten i å være med i Fagrådet.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

Norsk Psykologforening:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

At rus og avhengighetspsykologi er en egen psykologspesialitet. At psykologer og psykologspesialister jobber med rus og rusproblematikk på alle tjenestenivåer fra lavterskel til spesialisthelsetjeneste. At foreningen har en aktiv og levende politikk på rusfeltet som er krystallklar på at avstigmatisering av alle former for rusbruk er riktig vei å gå, blant annet for å nå de som eventuelt trenger helsehjelp.

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

Det siste året er vi særlig fornøyde med å ha blitt oppfattet som en tydelig stemme for rusreform med avkriminalisering og avstigmatisering for brukere av ulovlige rusmidler.

Vi er også veldig glade for å ha fått ett av våre dyktige medlemmer i fagrådets styre.

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

Psykologforeningen jobber videre med å bedre tilgangen til gode tjenester for rusbrukere i alle «kategorier». Særlig har vi fokus på forebygging og bedre betingelser for rusbrukere på kommunalt nivå. Psykologforeningens eget hovedsatsningsområde i inneværende landsmøteperiode – arbeid og utdanning – ligger også tett på et av behovene for disse gruppene.

Vi vil selvsagt også fortsatt være tydelige på behovet for avstigmatisering og mindre bruk av straff, også forankret i dagens politiske realiteter.

Hvis dere var "kongen av rusfeltet" – hva ville dere tatt tak i først?

En rusreform som fører til avstigmatisering av rusbrukere er et viktig skritt. Vi ville også, som kongen av rusfeltet, med alle midler til rådighet sørget for en omfattende styrking av forebygging og behandling av problematisk rusbruk, både russpesifikke- og integrerte rus og psykiske helsetjenester.