Luke 23 er Karmøy kommune, avdelingen Mottak og oppfølging. Mottak og Oppfølgingssenteret er et mottak for rus og psykiskhelsetjeneste og har kontorer i Kopervik. Voksne med rusproblematikk får gratis råd og veiledning, men også gratis hjelp av sykepleier, og ved behov lege eller tannpleier.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

Karmøy kommune, avdelingen er Mottak og oppfølging

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Vi er et kommunalt tilbud til rusavhengige, hvor mange relevante tjenester til rusavhengige er samlet i samme avdeling.

Vi tilstreber å tilrettelegge for at personer selv kan velge hvordan de vil leve (recovery).  Videre er vår innstilling at personer med rusavhengighet skal få hjelp av oss. Eventuelt få hjelp til å forholde seg til NAV, lege, spesialisthelsetjeneste, tannlege m. fl.  Være en plass en kan henvende seg og få hjelp.

Tjenester vi har selv er: lavterskel helsetilbud inkludert lege, henvisning, koordinering, råd og veiledning, kommunale utleieboliger, praktisk bistand i bolig og til annet, mange aktivitetstilbud med mer. 

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

Organiseringen av avdelingen; både internt og i sammenheng med de andre avdelingene i Rus og Psykisk helsetjeneste. Vi mener det er viktig at organiseringen styrker tanken om at folk som er i vår tjeneste skal få den hjelpen de trenger. Uansett om det er i forhold til rus, psykisk lidelse eller somatisk helse.

I Karmøy har Rus og psykisk helsetjeneste tilbud hele døgnet, hele uken, hele året (med egen nattjeneste). 

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

Vi jobber for å samle de fleste av avdelingene våre i ett bygg. Dette mener vi kan styrke tjenestetilbudet ved bedre samhandling, større fagmiljø og mer robuste tjenester. 

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Gjennomført rusreformen.