På selveste julaften er det Sykepleie på hjul som dukker opp i luken. Sykepleie på hjul er et lavterskel sykepleietilbud til mennesker i Oslos rus- og prostitusjonsmiljø, et skadereduserende tiltak i regi av Fransiskushjelpen.

Siden julekalendre bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

I 2021 har vi lagd noen filmer der Sykepleie på hjul er blant dem som bidrar inn på temaene overdoser og likeverdige helsetjenester. Se nederst i denne saken for den aller siste filmen vi publiserer i 2021.

Med denne filmen og med svarene fra Sykepleie på hjul til vår julekalender, vil vi ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Vi møter deg som et medmenneske der du er, uten moralisme eller idealer om rusfrihet. Vi er sykepleiere med spesialkompetanse på skadereduksjon og sårpleie, og engasjerer oss spesielt for helseutfordringer hos vår pasientgruppe.

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

De gangene vi fikk til å hjelpe noen som ikke fikk til å få hjelp noe annet sted. Vi har også testet ca 170 pasienter for Hepatitt-C virus, og vært med på å igangsette behandling for de som testet positivt i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

To masteroppgaver med forskningsprosjekt knyttet til Sykepleie på hjul ble ferdigstilt i 2021.

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

  • Være med på å eliminere Hepatitt-C i Oslo
  • Fortsette å drive med kunnskapsutvikling gjennom forskning
  • Utvikle tjenesten vår i tråd med fremtidens behov på rusfeltet.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Med mål om å tette gapet i levealder mellom rusavhengige og resten av befolkningen ville vi: innført den foreslåtte rusreformen og sørget for helsetilbud som møtte vår pasientgruppe på deres vilkår og helsebehov, i Sverre Eikas ånd.