Luke 11 er Norsk Ergoterapeutforbund. En av flere fagforeninger i vår medlemsmasse. Foreløpig ingen stor gruppe som ansatte i rusfeltet, men har mye kunnskap å bidra med overfor brukere både i institusjon og ikke minst hjemme.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

Ergoterapeutene:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Ergoterapeuter er autorisert helsepersonell med treårig helse og sosialfaglig bachelor fra et av de seks utdanningsstedene i Norge. Norsk Ergoterapeutforbund er fagorganisasjonen for ergoterapeutene, og godkjenner ergoterapispesialister i psykisk helse.

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

Vi er aller mest fornøyde med å ha fått til lovbestemt rett til ergoterapi i alle landets kommuner fra 2020.

Ergoterapeuter bidrar til bærekraftige helsetjenester og spør «Hva er viktig for deg?» i stedet for «Hva trenger du hjelp til?».

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

I 2022 skal vi synliggjøre og utvikle ergoterapeuters bidrag til et bærekraftig samfunn og til bærekraftige helse- og velferdstjenester.

Vi skal også arbeide for at innbyggerne får kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid.

I tillegg vil vi i 2022 være særlig opptatt av å fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Om vi var kongen av rusfeltet ville vi i mye større grad tatt i bruk ergoterapeuters kompetanse for å bidra til hverdagsmestring. Hverdagsmestring er både en utfordring og en løsning.

  • Ergoterapeuter spør: «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt og hvordan vil du delta?».
  • Ergoterapeuter finner løsninger når disse aktivitetene ikke mestres fordi det er et gap mellom helsa og hverdagens krav.
  • Ergoterapeuter tenker annerledes om aktivitet enn andre helsearbeidere. Vi ser person, aktivitet og omgivelser i sammenheng, og hjelper til med trening og tilrettelegging av aktivitet og omgivelser.

Gjennom hverdagslige aktiviteter styrker vi vår identitet, får venner og knytter sosiale nettverk.