Luke 5 er ATROP Støtte og Ettervernsenter. ATROP har et krav i sine vedtekter om at minst 1/3 av medarbeiderne skal ha erfaringskompetanse. Dette betyr at flere av de som er tilknyttet organisasjonen, i tillegg til sin faglige bakgrunn, har erfaringskompetanse. Hos ATROP regnes erfaringskompetanse som spisskompetanse.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

ATROP:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Ho, ho…nå er det snart jul og vi syns det er kjempefint  å møte deg her inne, bak luken i Fagrådets julekalender.  

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er en bruker og pårørende organisasjon som ble grunnlagt i Kristiansand i 2010, av Jorun Marie Kveldro. På folkemunne bruker vi bare forkortelsen ATROP - kjapt og greit.  Foruten å være en bruker og pårørendeorganisasjon er vi et lavterskeltilbud og etterverntilbud for enkeltmennesker og familier som har opplevd:

  • Seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/krenkelser
  • Er rusavhengig, pårørende eller sliter med psykisk uhelse

Eller sagt på en enklere måte- for mennesker og familier med sammensatte utfordringer.

Navnet ATROP kom frem via «ordspill» og litt «magi». En kald vinterkveld i 2011 satt Jorun Marie og funderte på hvordan vi kunne få samlet målgruppene inn i navnet vårt, samtidig som navnet skulle ha en reell betydning. Da ATROP-navnet dukket frem kjente hun det i magen og søkte om dette hadde en betydning. Overraskelsen var stor da hun oppdaget at ATROP betyr frødannelse/frøemne. I vår terminologi - Ny begynnelse. Og det var nettopp det Jorun Marie trengte - en Re-start i livet sitt, og en ny retning innenfor mange områder. Recovery-prosessen ble etablert og den filosofien ønsker vi i ATROP at flere skal få dra nytte av. Bokstavene i navnet representerer brukererfaringer med:

A -avhengighet
T- traumer
R - rus
O - overgrep
P - pårørende/psykisk helse

I ATROP møter brukerne og våre samarbeidsrelasjoner mennesker med både erfaring og fag, noe vi ser og erfarer som verdifullt. Foruten hovedsenteret i Kristiansand driver vi:

  • Hjerterom - et støtte og aktivitetstilbud for risikoutsatte barn og ungdom.
  • Arbeidstreningstiltaket Kafe Leons Hjerterom avd. Songdalen
  • Arbeidstreningstiltaket Kafe Leons Hjerterom & ATROP avd. Arendal

Vi er superglade i arbeidsplassen og organisasjonen vår, og det vet vi mange av våre brukere også er. Titt og ofte får vi høre at det er godt og trygt å komme inn til oss, og slik ønsker vi at det skal være. Et trygt, inkluderende og støttende miljø hvor det er mulighet for å vokse som menneske, føle tilhørighet, bli sett, lyttet til, utfordret og pushet litt.

For oss er en støttende relasjon, og en trygg rollemodell avgjørende for endringsprosesser. De som søker ATROP kommer fordi de ønsker eller har behov for noe. Alle som kontakter oss, uavhengig om det er en bruker eller samarbeidspartner får omvisning på huset og grunnleggende informasjon om ATROP. I det daglige er det mange som benytter samtale og/eller NADA øreakupunkturtilbudet og noen kommer innom for en kopp kaffe og en prat eller engasjere seg i ulike aktiviteter.

Hver dag i våre åpningstider serverer vi enkel lunsj. Vi arrangerer tema- og brukerkvelder jevnlig, og mange ulike aktiviteter og ferieturer, både for barn og voksne. Vi sitter som representanter i fag- og brukerrådet i Kristiansand kommune og arbeidsgruppen til forprosjektet Recovery college som kommunen har satt i gang, for å nevne noe.  ATROP er et supplement til det offentlige, og den bærende ideologien i vår fagtenkning er recovery, likepersonsarbeid, traumebevist omsorg og sosialfaglig tilnærming. 

ATROPs motto er: «Ingen skal stå alene når livet er vanskelig». 

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

En av våre hjertesaker er barn som av ulike grunne ikke har det bra, eller strever hjemme. I ATROP strekker vi oss mot mottoet: «det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne». Vi er stolte, glade og takknemlige for at vi i 10 år har kunnet arrangere ulike støtte og aktivitetstilbud for barn- og barnefamilier som av ulike grunner er berørt av målgruppene vi representerer. I snitt har vi tilført måned - og sommeraktiviteter for over 400 barn pr år. En del av disse barna har vi fått følge siden «den spede begynnelse». Det er stort og se de vokse og bli superflotte ungdom, sammen med stolte foreldre.  

Vi har de årene vi har eksistert utviklet mange gode samarbeidsrelasjoner, og i 2019 signerte vi en samarbeidsavtale med Kristiansand kommune om drift av mestringskurs for pårørende, et kurs som er etablert gjennom samhandling og samskapning.

I 2016 og 2019 etablerte ATROP arbeidstreningstiltakene Kafe Leons Hjerterom, henholdsvis i bydel Songdalen og i Arendal. Vi er svært fornøyde med at vi søkte etter, og fikk ansatt rusavhengige i 100 % stilinger som tilretteleggere i disse tiltakene. Rusavhengige og mennesker som er langt vekk fra arbeidslivet er målgruppene for disse tiltakene, og ingenting er vel bedre enn at deltakere som har behov for, og benytter tiltaksplassene, i arbeidstreningskafeene får støtte, oppmuntring og utfordringer fra gode rollemodeller de kan strekke seg mot, på vei mot ordinær jobb eller studier.

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

Vi vil fortsette arbeidet med å sikre drift av ATROP og våre arbeidstreningstiltak, og vi ønsker å utvikle et brukerstyrt støtte og aktivitetstilbud for risikoutsatte og ensomme ungdommer. Dette arbeidet er påbegynt via våre Re-startkafeer som vi har etablert på mandager i bydel Songdalen og i Arendal.

Vårt nyttårsforsett for 2022 er å bruke ressurser på å bidra mer i den offentlige debatten/ ordskifte. Her må vi ta selvkritikk på at vi har vært for svake, men det er også en motstand i oss for retorikken, fordommene og holdningene som blir synliggjort i sosiale medier skremmer oss.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Hvis vi fikk lov til å være kongen av rusfeltet, inkludert regjering og helse -og omsorgsminister ville vi umiddelbart satt i gang prosessen med å lande og forankre rusreformen for nå henger den i «løse luften», og det gagner ingen. Tidsfristen ville vært sommeren 2022.

Vi ville ha forankret ved forskrift eller lov krav om en sømløs oppfølging mellom kriminalomsorgen og behandlingsapparatet/kommuner og mellom behandlingsapparatet/kommuner. Ingen er tjent med at straffedømte og rusavhengige blir satt «på gata» etter endt soning/behandling. Her trengs et realt krafttak og det raskt.

Vi ville ha sikret sømløse og gode ettervernstiltak ved å tydeliggjøre anerkjennelse av bruker - pårørende og ideelle organisasjoner som arbeidstreningsarenaer og etterverntilbud i forskrift og ved lov. Vi ville forventet mer samhandling og samskapning mellom det offentlige og frivilligheten.

Vi ville ha utfordret arbeidsgivere til å ansette mennesker med rusavhengighet og «hull i cv» gjennom holdningskampanjer, konferanser og direkte møter, og vi ville arbeidet for å fjerne stigma, forutinntatte holdninger og sikret at Lar-brukere fikk en mer verdig behandling, oppfølging og støtte.  

Vi i ATROP ønsker deg en magisk og fin jul.