Luke 4 er VID vitenskapelige høgskole. VID er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. VID representerer en del av medlemsmassen som driver med undervisning og forskning.

VID tilbyr omtrent 50 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Per oktober 2021 har VID 5590 studenter, 560 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger,  Sandnes og Tromsø.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

VID:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

- At vi fins, og at vi har særlig fokus på fagfolks kompetanse i relasjon til utvikling innen ulike områder av rusfeltet.

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

- At videreutdanningen tiltrekker dedikerte og engasjerte studenter fra alle hjørner av det norske rusfeltet. Og at kompetansehevingen bidrar til å fastholde dyktige fagfolk med ambisjoner om faglig utvikling og trivsel på rusfeltet.

Klikk her om du vil se enkelte av seneste års studentarbeider på YouTube. 

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

  • å videreutvikle studieplanen og tilby flere enkeltemner til ansatte i rusfeltet og studenter fra andre utdanninger. 
  • å fortsatt insistere på å stimulere studenters reflekterte nysgjerrighet på egen praksis og de rammer som definerer praksis. 
  • å synliggjøre at tverrprofesjonell spesialkompetanse er en forutsetning for utvikling og drift av etisk og faglig bæredyktige tiltak.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Kongen mener det er viktig at fagfolk bidrar til utvikling av nye spørsmål og refleksjoner til det norske rusfeltet innen ruspolitikk, behandling og omsorgstjenester.

Det er derfor vesentlig for rusfeltet å rekruttere og beholde dyktige fagfolk.

Derfor ville kongen først se på rammevilkår for og forventninger til, arbeid som gjøres i rusfeltet med henblikk på undersøkelse av realistiske og bakkenære utviklingsmuligheter.