Luke 3 er Akt kompetanse. Akt kompetanse består av et tverrfaglig team på ti personer med lang erfaring innen rus- og psykisk helse som tilbyr kurs, foredrag, seminarer, konferanser og veiledning, i tillegg til utredning, behandling og oppfølging. Akt kompetanse holder til i Bergen.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

Akt kompetanse:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Vi kommer alle fra tidligere Stiftelsen Bergensklinikkene, der vi var med å bygge opp et faglig innhold vi var svært stolt av. Ved å etablere Akt Komptansetjeneste ville vi bringe denne tenkningen videre. Akt Kompetansetjeneste er et ideelt aksjeselskap med ikke økonomiske formål.

Vi har en etterspurt kunnskap, vi har et høyt engasjement og vi er utholdende fordi vi vet at endring tar tid både for den som sliter med et problem og for de ulike tjenestene.
Klikk her for å lese mer om Akt og hva vi står for og tilbyr av tjenester. 

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

Vi har nådd vår målsetting om å være en tilgjengelig kunnskapsbedrift for fagfeltet og har delt våre erfaringer lokalt og nasjonalt. Vi takker for de tilbakemeldinger vi har fått på våre bidrag.

Vi var svært fornøyd med at vår første store «kick off» Recovery konferanse november 2019 trakk like mange deltakere som vi tidligere hadde fått til i regi av Bergensklinikkene.

Selv om våre planlagte konferanser er satt på vent pga av pandemien, har flere tilbud fortsatt på digitale platformer. Veiledning og samtaler har foregått både fysisk og digitalt.

Vi er fornøyd med å ha gjennomført ulike typer samarbeid med både spesialisthelsetjenesten, flere kommuner, frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner.

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

  • Akt kompetansetjeneste vil fortsette i samme ånd som tidligere «the sky is the limit» som var Erling Pedersens budskap til sine ansatte i Stiftelsen Bergensklinikkene.
  • Hovedsatsningsområdet er å bidra til tjenesteutvikling på feltet

  • Som nyttårsforsett har vi som mål å gjennomføre to nasjonale konferanser.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

  • Da ville rusreformen blitt en realitet og Sverre Eika-sentre etablert.
  • New Public Managements inntreden i helsesektoren ville vært en saga blott! Tjenestene skulle blitt utøvd med tillit til det samarbeid som oppstår mellom pasient, pårørende og de ulike aktørene som utøver tjenestene i direkte samhandling med brukerne.
  • Helsebyråkratiet skulle blitt bygd ned, brukerstyrte innleggelser skulle blitt prioritert og det skulle vært pasientens behov som styrte lengde på opphold.
  • De ansatte skulle fått nødvendig autonomi og fleksibilitet for å forebygge drop-out.
 
Akt kompetansetjeneste
ønsker alle en fin adventstid, 
god jul
og et berikende og godt nytt år