Luke 21 er Idretten Skaper Sjanser. Foreningen Idretten Skaper Sjanser eies av Norges Cykleforbund, Norges Skiforbund og Norges Rytterforbund. 

Foreningen samarbeider med lokale klubber tilknyttet disse tre særforbundene og mottar støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

Idretten Skaper Sjanser:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Vi er et lavterskeltilbud for folk med rusutfordringer. Vi bruker idrett som medisin og verktøy for å skape en bro fra utenforskapet og inn i samfunnet.

Foreningen tilbyr dagbaserte aktiviteter der utøverne opplever mening, mestring og motivasjon til flere rusfrie timer og positiv endring i livet. Lagfellesskapet gir også trening i å forplikte seg til å se noe mer enn seg selv. Det er ikke «jeg og meg», men «vi og oss».

Vi startet våren 2019, som en forlengelse av de gode erfaringene fra gatelagene i fotball. Gatelagene er tilknyttet i toppklubbene i norsk fotball (Eliteserien og Obosligaen).

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

I pandemiåret 2021 er vi stolte av at ingen av våre aktiviteter har stoppet opp. Dette takket være fleksible, inspirerende og kreative trenere og ledere i våre klubber. Digital trening og løsningsorienterte én-til-én-treninger har vært krevende, men har opprettholdt fellesskapet og formen.

Et konkret eksempel på det er at 22 av våre utøvere fullførte landeveisrittet Arctic Race of Norway i august; 700 km på fire dager. Eventyret ble dokumentert av Trond Henriksen, en gang definert som «Norges farligste» - se her: 

 


Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

Idretten Skaper Sjanser fortsetter sitt arbeid med å gjenvinne menneskelige ressurser med idrettens fellesskap som medisin. Vi kan allerede nå røpe at det blir en ny Arctic Race of Norway-tur for syklistene og store mål for ski-utøverne og rytterne.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Hvis vi var kongen… Oj!

Første «befaling» fra Kongen ville være å be alle gå ned fra sin tue. Bedre samskaping innenfor rusfeltet ville gi mottakerne av tjenestene større total verdi, men ikke bare dét: Bedre samskaping mellom det offentlige rusfeltet og oss i frivilligheten ville gi bedre utnyttelse for hver krone investert krone i rusomsorgen. Vi MÅ ikke vegre oss for å måles på resultater! Ved å vise konkrete resultater og tall vil vi oppnå større forståelse i hele samfunnet og helt til toppen av makten for verdien av og behovet for økt satsing på rusomsorg i mange fasetter.

Vår siste «befaling» som konge ville være å be alle som jobber innen rusomsorg om å komme på en av våre treninger, eller gatelagenes treninger, for å se på eller delta. Vi tror at en dag utenfor kontoret, uten rapportering og statistikk, vil gi større forståelse for at «trening gir mening»!

Med ønske om en God Jul og freske fraspark i 2022, sportslig hilsen alle oss i Idretten Skaper Sjanser