Luke 8 er WayBack, Stiftelsen livet etter soning. WayBack er en ideell stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet. En stor andel av innsatte har rusrelaterte utfordringer. Fagrådet er glad for å ta del i kunnskapen Wayback besitter. 

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

WayBack:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Wayback støtter deg som er rusavhengig på vei ut av fengsel eller behandling. Vi ønsker å bli kjent med deg før du starter reisen ut i samfunnet. Ved behov er vi med på ansvarsgruppemøter og legger til rette for et godt tjenestetilbud på utsiden. Slik får hver enkelt muligheten til å planlegge sitt nye liv sammen med en av våre faddere.

Vårt viktigste tilbud er da å møte deg ved fengselsporten. På den måten sikrer vi bedre overganger og reduserer risiko for overdose ved løslatelse. Vel ute inkluderer vi deg i vårt nettverk og sikrer at du får bistand med gjeld, bolig, sysselsetting og en god helse.

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

Vi er stolte over at vi har vært med på å styrke spesialisthelsetjenestens tilstedeværelse i fengslene.

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

I 2022 skal vi sammen med Helsedirektoratet bidra til en veileder for helse og omsorgstjenester i fengsel. Gjennom vårt arbeid med veilederen ønsker vi å styrke helse og omsorgstjenestene for de som sitter inne, informere om hvilke klagemuligheter man har om man ikke får nødvendig helsehjelp og samtidig utvikle og forbedre spesialisthelsetjenesten i fengsel.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Som kongen av rusfeltet vil vi sørge for at enda flere fengsler får en rusmestringsenhet. Gjennom behandling i rusmestringsenhetene øker vi innsattes mulighet til å starte et rusfritt liv etter soning.