Luke 13 på selveste Lucia-dagen, er RIO. RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Sammen med de andre bruker- og pårørendeorganisasjonene i rusfeltet er de med Fagrådets nettverk. Nettverket gir oss mye nyttig og god kunnskap.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

RIO:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

At vi har blitt medlemsorganisasjon, og er i ferd med å danne lokallag over hele landet.

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

At vi har vært med å løfte debatten om avkriminalisering i 2021, som igjen har avdekket massive lovbrudd i en årrekke fra politiets side.

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

Videreutvikling av demokratiet i RIO med flere lokallag og fortsette arbeidet med ny ruspolitikk.

RIO vil fortsette jobben med å løfte minoriteters utfordringer i møte med rusomsorgen, og sette ungdomsperspektivet på dagsorden i større grad.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Gjennomført Rusreformen