Luke 2 er Kvamsgrindkollektivet. Kvamsgrind er en ideell aktør eid av Norske Kvinners Sanitetsforening. Alle de ideelle aktørene som har avtale med et regionalt helseforetak, med et unntak, er medlemmer i Fagrådet. Kvamsgrind har avtale med Helse Midt-Norge HF og holder til i Trondheim. Kvamsgrind har vært medlem i Fagrådet i svært mange år.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

Kvamsgrind:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Kvamsgrind har fordelen av å kunne tilby behandling over lang tid både i døgn og poliklinikk. Enhetens størrelse gjør dessuten at vi kan by på skjermede og trygge omgivelser for pasientene. Tidlig i behandlingsforløpet benyttes den miljøterapeutiske konteksten i form av ulike interne arbeidsoppgaver for å kartlegge, observere og lære nødvendige ferdigheter.

Videre er det verdt å nevne at vi har Utendørsterapi som satsingsområde. Dette innebærer at naturen tas i bruk som arena for økt mestring, livskvalitet og opplevelser, gjerne  i samarbeid med andre aktører i Trondheim slik som kommune, ideelle aktører og øvrige enheter innen spesialisthelsetjenesten.

Ellers bistår vi pasientene oppimot både ordinært arbeidsliv og skole. I denne sammenhengen er vi så heldige å ha et unikt samarbeid med Trondheim Katedralskole og Brygga, som henholdsvis gir undervisningstilbud i fellesfagene på vgs, karriereveiledning og rådgivning, samt individuell jobbstøtte (IPS).

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

Å være en aktør på rusfeltet i hele 30 år! I all beskjedenhet mener vi i denne perioden å hatt evne til å utvikle og tilpasse virksomheten i tråd med krav, forventninger og faglig utvikling på rusfeltet. Kvamsgrind har dessuten rammebetingelser f.eks. i form av tid og terapeutisk atmosfære ved institusjonen  som muliggjør relasjoner - både mellom pasient og behandler og mellom pasientene. Og nettopp dette med terapeutisk atmosfære har vist seg å innebære lavere risiko for tilbakefall enn hos pasienter som får behandling ved klinikker med kortere behandlingstid (Andersson, Wenaas og Nordfjærn (2018)).

Sist, men ikke minst; vi er stolte over at vi i samarbeid med mange pasienter har vært bidragsytere til personlige endringsprosesser og økt livskvalitet!

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

I skrivende stund er Kvamsgrind tilbyder i en anbudskonkurranse som er avgjørende for om virksomheten har ny driftsavtale medio 2022. Med ny driftsavtale som utgangspunkt har vi spennende utviklingsplaner!

Målsettingen er å videreutvikle Utendørsterapien, satse ytterligere på kosthold og ernæring og innføre ukentlig yoga for lindring av symptomer som stress, indre uro, søvnproblemer og psykiske plager. Videre vil vi legge til rette for å tilby gaming/spill som en av mange aktiviteter pasientene kan benytte i behandlingen, og gjøre dette til en sosial arena som gir økt mestring, læring, utvikling av ferdigheter og hjelp til egen tilfriskning.

Det viktigste satsningsområdet i 2022 er imidlertid etablering av et nytt bygg nøye tilpasset den aktuelle pasientgruppen. Det nye bygget vil gjøre de interne funksjonene mer tilgjengelige for pasientene, legge til rette for tettere samhandling mellom fagfolkene, gi ny skjermingsavdeling, samt oversiktlige arealer som gir økt trygghet og sikkerhet for pasienter og ansatte. Men selv om det nye bygget blir moderne, legger vi vår stolthet i å bevare den hjemlige atmosfæren som kjennetegner oss i dag!

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk – tilby helsehjelp i stedet for straff. Redusere byråkrati, rapportering og målinger til fordel for anvendt tid med pasienten. Sikre at dagens differensierte og mangfoldige tilbud til ruspasientene består!

Referanse:
Andersson, Wenaas og Nordfjærn (2018). Relapse after inpatient substance use treatment: A prospective cohort study among users of illicit substances.
Addictive Behaviors, 90, 222-228. doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.11.008