Konferansene og debattmøtene er noe av det viktigste vi inviterer til, nettopp fordi møteplassene bidrar til nettverksbygging, erfaringsutveksling, diskusjoner, refleksjon over egen praksis og ikke minst utviklingsarbeid. Her vil du finne informasjon om våre gjennomførte konferanser. Har du spørsmål om program eller presentasjoner ta kontakt med oss.