1. Hvert år gir vi stipend til ansatte i medlemsvirksomheter som presenterer forskning, norske modeller eller tiltak på utenlandske konferanser
  2. Hvert år arrangerer vi en international studietur for våre medlemsvirksomheter. Turens formål er å gi faglig påfyll, se på erfaringer fra andre land og å bli kjent med, og få inspirasjon 
  3. I daglig arbeid med rusfaglige saker søker vi kunnskap fra The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) og Europol 
  4. Menneskerettighene og arbeidet i Verdens Helseorganisasjon (WHO) er tydelige rettesnorer for vårt arbeid
  5. Vi er invitert til og deltar i helseministerens forberedelser til årlige møter i FNs narkotikakommisjon. Forberedelsesmøtet er et dialogmøte med sivilt samfunn
  6. Vi inviteres til og deltar i forberedelser til FNs spesialsesjon om narkotika (UN General Assembly Special Session UNGASS blant annet via “off the record” rundbordskonferanser. 
  7. Musikkterapi et et av temaene i utviklingen av rusfaget. Her samarbeider vi og deltar i forskningsprosjekter i samarbeid med forskere tilknyttet CREMAH og GAMUT, fra universiteter i Australia, Canada, USA og Østerrike