Styreleder Anders Dalsaune Jansen - Leder Tyrilistiftelsen
Styrets nestleder Trude LønningRus psykisk helse og flyktningsjef, Sandnes kommune

Styremedlemmer
Kine Haugen - Sosionom, FO Fellesorganisasjonen og leder for Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker OUS
Frode Woldsund - Daglig leder Frelsesarmeens rusomsorg
Eva Brekke - Forsker NKROP
Tommy Sjåfjell - Brukerrepresentant, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon
Lars Lian - Faglig leder, Stiftelsen Fossumkollektivet
Ellen Ingrid Eira - Enhetsleder, Døgnenhet psykisk helse og avhengighet, Finnmarkssykehuset
Merete Hanch-Hansen - Avdelingsdirektør, Forebygging og sentrumsarbeid, Velferdsetaten Oslo kommune