Fire kommunale ledere fra store norske kommuner deltok i webinaret:

  • Siri Ditlev-Simonsen, Avdelingsleder, Rådgivning Rus og Psykisk helse Bærum kommune.
  • Aase Kristin Smith-Vestad, Virksomhetsleder, Fellesfunksjon psykisk helse og avhengighet, Larvik kommune.
  • Rønnaug Frøiland, Direktør, Etat for psykisk helse og rustjenester. Bergen Kommune.
  • Trude Lønning, Rus og Psykiskhelse sjef, Sandnes Kommune Mestringsenheten.

Disse fire møtte statssekretær Maria Jahrmann Bjerke til samtale om blant annet samarbeid, egnede boliger, erfaringskonsulenter, pakkeforløp, oppfølging etter behandling, legemiddelassistert rehabilitering og oppsøkende ungdomsarbeid. Samtalen ble ledet av leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen som underveis raskt oppdaget at EN liten time ble for kort til å komme til bunns i hva som vil skje av prioritringer og nedprioriteringer i etterkant av Opptrappingsplanen.

Neste webinar vil handle om hva brukere av tjenestene og deres pårørende tenker i etterkant av Opptrappingsplanen. Dato for dette kommer.

Se Webinaret på YouTube-lenken under eller på vår Facebook-side @rusfeltet