Styreleder Kirsten Frigstad Leder 24SJU, Kirkens Bymisjon
Styrets nestleder Anders Dalsaune Jansen Leder Tyrilistiftelsen

Styremedlemmer
Trude Lønning - Rus psykisk helse og flyktningsjef, Sandnes kommune 
Ingjerd Meen-Lorvik - Psykologspesialist, Borgestadklinikken, Blå Kors
Frode Woldsund - Daglig leder Frelsesarmeens rusomsorg
Egil Atle Bremnes - Avdelingsleder i Rus- og Psykisk helsetjeneste, Karmøy kommune
Vidar Hårvik - Leder Marborg
Svein Roald Schømer Olsen - Seniorrådgiver NSF
Berit Kalgraff - leder Molde Behandlingssenter