Styreleder Erling Pedersen - Direktør Bergensklinikkene
Styrets nestleder Kirsten Frigstad Leder 24SJU, Kirkens Bymisjon

Styremedlemmer
Trude Lønning - Rus psykisk helse og flyktningsjef, Sandnes kommune 
Ingjerd Meen-Lorvik - Psykologspesialist, Borgestadklinikken, Blå Kors
Frode Woldsund - Daglig leder Frelsesarmeens rusomsorg
Vidar Hårvik - Leder Marborg
Berit Kalgraff - leder Molde Behandlingssenter
Rita Benjaminsen - Fagforbundet
Torhild Kielland - Spesialrådgiver KoRus-Øst