Styreleder Kirsten Frigstad Leder 24SJU, Kirkens Bymisjon
Styrets nestleder Anders Dalsaune Jansen Leder Tyrilistiftelsen

Styremedlemmer
Trude Lønning - Rus psykisk helse og flyktningsjef, Sandnes kommune 
Frode Woldsund - Daglig leder Frelsesarmeens rusomsorg
Egil Atle Bremnes - Avdelingsleder i Rus- og Psykisk helsetjeneste, Karmøy kommune
Vidar Hårvik - Leder Marborg
Berit Kalgraff - leder Molde Behandlingssenter
Ingjerd Meen-Lorvik - Psykologspesialist, Borgestadklinikken, Blå Kors
Ole Hope - Direktør Bergensklinikken