Over 700 mennesker deltok på jubileumskonferansen 19. oktober. Det er det høyeste antall deltagere vi har samlet på én dag. Fagrådet vil takke for stort engasjement og gode tilbakemeldinger.

Ta kontakt med oss om du ønsker å kjøpe tilgang til konferansen. 

Her følger et knippe av PowerPoint-presentasjonene

Meningen med rus
Øystein Skjælaaen, forfatter og førsteamanuensis, VID

Selvmord og rus
Fredrik Walby, spesialpsykolog, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging

Traumer og rus
Lisa Stokkeland, psykologspesialist, Helse Bergen og Universitetet i Bergen

Hjernen og rus
Egon Hagen, psykolog og forsker, KORFOR Helse Stavanger

Trening, hjernen og rus (PDF, 1MB)
Henrik Loe, postdoktor og forsker, St. Olavs hospital (PDF, 1MB)

Jubileumsfilmen til Fagrådet - Vi samler og formidler kunnskap, fordi rus påvirker menneskers liv: