Årsmøtet ble avholdt 24. april i Vika Atrium
Årsmøtet var en hybrid der noen deltok digitalt og andre medlemmer deltok fysisk.

Kine Haugen ble valgt til styreleder. Hun erstattet Anders Dalsaune Jansen.

Sakspapirer (PDF, 19MB)

Protokoll fra årsmøtet (PDF, 210KB)