Sitatet er hentet fra Stine Sundbø Hollerud, teamleder Uteseksjonen i Oslo som deltok på årets første webinar.

Fredag 4. februar arrangerte vi webinaret "Er regjeringens reformer svar på rusreformens svakheter?". Webinaret har foreløpig blitt sett av over 1300 mennesker med over 800 visninger på Facebook og nær 500 på YouTube.

Klikk her for å se webinaret

Mange nivå i diskusjonen om god forebygging

Et poeng i webinaret var å se nærmere på om forrige regjerings forslag til rusreform har noen linjer til nåværende regjerings forslag om en forebyggings- og behandlingsreform. 

En tydelig linje ble presentert av nestleder i Uteseksjonen Stine Sundbø Hollerud med kollega og erfaringskonsulent Abdi Muhamed, da de forklarte hvordan straff står i veien for forebygging og behandling for deres målgruppe. Deres poeng er at stigma,  utenforskap og negativ atferd forsterkes gjennom ulike straffereaksjoner.

Vi må gi god plass til de ungdommene som har størst risiko for å få problemer. For dem skader straffen veldig. En delt avkriminalisering kan bli skadelig i vurderingen av hvem som skal få hjelp og hvem som skal få straff. 
Stine Sundbø Hollerud

Et annet viktig poeng å se nærmere på, er foreldreinvolvering etter fylte 16 år. Det er en kjent sak at ikke all ungdom har god støtte i sine foreldre, men poenget til Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær IOGT, var at flertallet har god støtte og at det er feil å skru av foreldreinvolvering så tidlig som 16 år, slik forslaget til rusreform skisserte.

Alle ønsker å bli møtt med respekt og bli sett på som en ressurs. Det er viktig å se helheten i en persons situasjon og ikke bare rusepisodene for seg. 
Arild Knutsen, leder FHN

Flaska opp med straffepolitikk 

På webinaret deltok ruspolitisk talsmenn fra både Arbeiderpartiet, Even Røed, og Høyre, Sandra Bruflot. De pekte begge på mangler i debatten og understreket at de vil bidra til at det fortsatt skal skje ruspolitisk utvikling i årene som kommer. Røed var opptatt av at det skjer mye på rusfeltet og at deres forslag til reformer vil treffe flere.

Bruflot pekte på at norske borgere er flaska opp med straffepolitikk knyttet til brukere av illegale rusmidler. Hun beskrev en pågående praksisendring hos domstolene etter diskusjonen om rusreformen og mente at vi kanskje får en lovendring uten videre debatt innen få år. 

- Kan bygge videre på noe som er bra

Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, var oppgitt over bruken av begrepet reform fra forrige og nåværende regjering. Poenget må være å bygge videre på noe som allerede er bra. Hun fikk støtte av Kim Karlsen, fagsjef i Norsk psykologforening som mente at vi trenger en revitalisering med tverrfaglig overskrift.

Nå har vi låst oss fast i at behandling av rusproblemer foregår i spesialisthelsetjenesten og oppfølging foregår i kommunene - det er en annerledes praksis enn for andre helseproblemer. 
Kim Karlsen

Det ble en god diskusjon knyttet til anbulante tjenester og det å flytte sykehustjenester ut i kommunene. Et arbeid som vi må understreke allerede er godt i gang gjennom prioriteringen av ACT og FACT rundt om i landet. 

Se webinaret ved å klikke på YouTube-videoen under: 

 

Vi takker for engasjementet og gleder oss til å arbeide videre med temaene.