Årsmøtet vedtok 11. mai 2023 gjeldende aktivitetsplan:

Klikk her for å se aktivitetsplanen i PDF (35KB)