Årsmøtet vedtok 24. april 2024 gjeldende aktivitetsplan 2024/2025:

Klikk her for å se aktivitetsplanen i PDF