Styreleder Kirsten Frigstad - Leder 24SJU, Kirkens Bymisjon
Styrets nestleder Anders Dalsaune Jansen Leder Tyrilistiftelsen

Styremedlemmer
Trude Lønning - Rus psykisk helse og flyktningsjef, Sandnes kommune 
Kine Haugen - Sosionom, FO Fellesorganisasjonen og leder for Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker OUS
Frode Woldsund - Daglig leder Frelsesarmeens rusomsorg
Janka Holstad - Avdelingsdirektør Blå Kors
Vidar Hårvik - Leder Marborg
Lars Lian - Faglig leder, Stiftelsen Fossumkollektivet