Styreleder Anders Dalsaune Jansen - Leder Tyrilistiftelsen
Styrets nestleder Kine HaugenSosionom, FO Fellesorganisasjonen og leder for Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker OUS

Styremedlemmer
Eva Brekke - Forsker NKROP
Tommy Sjåfjell - Brukerrepresentant, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon
Arild Knutsen - Leder FHN
Lars Lian - Faglig leder, Stiftelsen Fossumkollektivet
Ellen Ingrid Eira - Enhetsleder, Døgnenhet psykisk helse og avhengighet, Finnmarkssykehuset
Merete Hanch-Hansen - Avdelingsdirektør, Forebygging og sentrumsarbeid, Velferdsetaten Oslo kommune
Camilla Wright - Avdelingsleder, Uteseksjonen i Trondheim