Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk, studiested Diakonhjemmet
Postboks 184 Vinderen
0319 OSLO