Sosialmedisinsk senter
Søndre Tollbodgate 7
9008 Tromsø