Avd rus- og avhengighetsbehandling
Postboks 4950 Oslo